Kolay Alışveriş | nettenal.com

nettenal.com | Üyelik Sözleşmesi

1) TARAFLAR

E-ticaret Hizmetleri ve perakende & toptan satış ve tedarik hizmetlerini başta nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanallarından sunmakta olan, Galata Deresi Cd. 25/6 (Gülbahar) Şişli İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde mukim Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bundan böyle "nettenal, satıcı ve/veya Enpama" olarak anılacaktır. nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanalları aracılığı ile Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'den alışveriş yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler de "Müşteri ve/veya Kullanıcı" olarak anılacaktır. Farklı alan ve zamanlarda, aynı kişilere bazen "Müşteri" bazen de "Kullanıcı" şeklinde, Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'ye de bazen "nettenal, Satıcı" bazen de "Enpama" şeklinde hitap edilebilir.

2) KONU

İşbu sözleşmenin konusu E-ticaret Hizmetleri ve perakende & toptan satış ve tedarik hizmetlerini başta nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanallarından sunmakta olan, Galata Deresi Cd. 25/6 (Gülbahar) Şişli İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde mukim Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin ürün ve hizmetlerinden faydalanmak ve alışveriş yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin tabi olduğu koşulların belirlenmesidir.

3) TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Kullanıcı, nettenal.com internet sitesine üye olurken ya da Enpama'ya herhangi bir durumda, kendisine ait olduğunu beyan ettiği bilgilerin eksik, yanlış ya da yetersiz olmasından doğabilecek yükümlülüklerden, zararlardan kendisi sorumludur. Bu konuda Enpama'nın uğrayacağı zararlar da Müşteri'ye rücu ettirilir. Müşteri Enpama'nın işbu konuda anlatılan gerekçeler nedeniyle uğrayacağı zararları derhal ve tamamıyla, aynen tazmin edeceğini, Enpama'nın zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2) Kullanıcı, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kesinlikle kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı'yı bağlayacaktır.

3.3) Kullanıcı, nettenal'ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4) nettenal.com içeriğinde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin nettenal ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. nettenal'ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5) nettenal, Kullanıcı'ya ait olan, sitede yer alan verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı,  www.nettenal.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden nettenal'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.6) Kullanıcı, diğer Kullanıcı'lara ait olan ve ulaşılmaması gereken bilgilere, donelere izinsiz olarak ulaşmamayı, diğer Kullanıcı'lara veya üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere herhangi bir zarar vermeyeceğini baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. nettenal ile ilişkili alışveriş işlemlerinde, platformlarda ya da süreçlerde Kullanıcı tarafından işlenecek bu tarz hukuk dışı eylemler ya da sebep olunacak zararlar gerekçesi ile nettenal, zarara sebep olan Kullanıcı'ya karşı her türlü tazminat hakkını kullanacaktır; Kullanıcı işbu durumu bilir, eksiksiz kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.7) nettenal, bir Kullanıcı'nın üyeliğini 'herhangi bir ücretli üyelik olsa dahi' gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir, verilerini silebilir; Kullanıcı, nettenal'a ait olan bu hakkın bilincinde olduğunu kabul ve beyan eder, itiraz etmeyeceğini taahhüt eder.

3.8) nettenal tarafından, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları giderilmesi, güvenlik ve hukuki gerekçeler nedeni ile Kullanıcı'nın verileri kaydedilebilir; Kullanıcı bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.9) nettenal'a kayıt olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında nettenal (Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.) iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Kullanıcı, nettenal'a kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Enpama  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Enpama iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Enpama iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Enpama müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.10) nettenal, gerekli hallerde hiçbir gerekçe belirtmeksizin sitenin tasarımını, içeriğini, işleyişini, türünü değiştirebilir; geçici olarak ya da kalıcı olarak yayını sonlandırabilir.

3.11) nettenal, kullanım koşulları, gizlilik politikası, sözleşmeler, kurallar hakkında bildirim yapmaksızın değişiklik yapabilir; bazı kuralları, maddeleri tümüyle ya da kısmen iptal edebilir.

3.12) Kullanıcılar, nettenal'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.13) nettenal, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu durumu nettenal'a çağrı merkezi üzerinden ya da sitenin ilgili bölümlerinden bildirebileceklerdir.

4) FESİH

İşbu sözleşme Kullanıcı'nın üyeliğini iptal etmesi veya nettenal tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. nettenal Kullanıcı'nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı'nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Saygılarımızla.
nettenal | www.nettenal.com
Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Galata Deresi Cd. 25/6
(GülbaharŞişli İSTANBUL

0(212) 988 1919
nettenal.com
enpama.com

nettenal.com | Gizlilik Politikası ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME


SİZE GÜVENİYORUZ!

nettenal.com Online Hesaplı ve Güvenli Alışveriş Projesi, bir Enpama Ltd. yatırımıdır. nettenal.com ile alakalı işlemleriniz, alışverişleriniz tümüyle Enpama Ltd. güvencesindedir.

İşlemlerinizde ve alışverişlerinizde yine Enpama Ltd. güvencesi ile bazı verileri saklıyoruz. Ticaretimizin güvenilir ve doğru olması, sizin güvenliğiniz, alışverişimizin süreklilik kazanması ve memnuniyetinizin sağlanması gibi önceliklerimiz nedeni ile kayıt altında tuttuğumuz verilerinizi, hassasiyetle koruyoruz.

nettenal Kullanıcılarına güveniyoruz, Kullanıcılarımızın değer biçilemez güvenini kazanmak için tüm etik değerlere bağlı kalarak, çalışmalarımızı dürüstlük ilkemizin ışığında, hassasiyetle sürdürüyoruz.

Gizlilik Politikalarımız hakkında önerilerinizi ya da merak ettiklerinizi her zaman bize ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla.
nettenal | www.nettenal.com
Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Galata Deresi Cd. 25/6
(GülbaharŞişli İSTANBUL

0(212) 988 1919
nettenal.com
enpama.com

NETTEN AL : KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adres : Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 (Eski No 27/6) Şişli İSTANBUL
Vergi Dairesi : Zincirlikuyu
Vergi No : 335 043 09 61
Ticaret Sicil No. : 820638
Mersis No. : 0335043096100015
Telefon : 0(212) 988 1919
E-mail : info@enpama.com 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Şirketimiz ile yapılan ürün ve hizmet alışverişlerinde, başvurular ve bilgilendirme talepleri esnasında, Netten Al, Enpama Reklam Ajansı Hizmetleri, Enpama E-Ticaret Hizmetleri, Enpama Sanal Sekreter Hizmetleri esnasında edinilen kişisel veriler; şirketimiz tarafından sunulmakta olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, tercihler ve özgünleştirmek, stratejilerimizi ve pazarlama politikamızı yönetirken; kanunda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Bilgilendirme Metni

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak,
müşterilerimizin Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine yüksek önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hizmetin tarafınıza ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya Şirketimizin nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini müşterilerimize sunabilmesi çerçevesinde toplanıp işlenebilmektedir. 

Anayasa’dan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir. 2. Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini sunabilmek, kampanya ve diğer hizmetlerden haberdar etmek, hizmet güvenliği ve kalitesini korumak amacıyla işlenebilmektedir. 3. Kişisel Verilerin Edinilmesi 

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır. 4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Edinilen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek, beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek ve Şirketimizin iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulaması amaçlarını gerçekleştirmek kapsamında; Kanun’da belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir. 5. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturulması ve ticari faaliyetlerin talepler doğrultusunda yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’nda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’dan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır. 6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 3. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’da kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

8. İletişim Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri: Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adres : Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 (Eski No 27/6) Şişli İSTANBUL
Vergi Dairesi : Zincirlikuyu
Vergi No : 335 043 09 61
Ticaret Sicil No. : 820638
Mersis No. : 0335043096100015
Telefon : 0(212) 988 1919
E-mail : info@enpama.com