nettenal.com | Gizlilik Politikası ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SİZE GÜVENİYORUZ!

nettenal.com Online Hesaplı ve Güvenli Alışveriş Projesi, bir Enpama Ltd. yatırımıdır. nettenal.com ile alakalı işlemleriniz, alışverişleriniz tümüyle Enpama Ltd. güvencesindedir.

İşlemlerinizde ve alışverişlerinizde yine Enpama Ltd. güvencesi ile bazı verileri saklıyoruz. Ticaretimizin güvenilir ve doğru olması, sizin güvenliğiniz, alışverişimizin süreklilik kazanması ve memnuniyetinizin sağlanması gibi önceliklerimiz nedeni ile kayıt altında tuttuğumuz verilerinizi, hassasiyetle koruyoruz.

nettenal Kullanıcılarına güveniyoruz, Kullanıcılarımızın değer biçilemez güvenini kazanmak için tüm etik değerlere bağlı kalarak, çalışmalarımızı dürüstlük ilkemizin ışığında, hassasiyetle sürdürüyoruz.

Gizlilik Politikalarımız hakkında önerilerinizi ya da merak ettiklerinizi her zaman bize ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla.
nettenal | www.nettenal.com
Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Galata Deresi Cd. 25/6
(
Gülbahar) Şişli İSTANBUL

0(212) 988 1919
0(212) 807 0670

nettenal.com
enpama.com

NETTEN AL : KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Unvanı: Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 Şişli İSTANBUL
Telefon: 0(212) 988 1919
Fax: 0(850) 455 1357
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0(212) 807 0670
Ticaret Sicil No: 820638
Mersis No: 0335043096100015

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Şirketimiz ile yapılan ürün ve hizmet alışverişlerinde, başvurular ve bilgilendirme talepleri esnasında, Netten Al, Enpama Reklam Ajansı Hizmetleri, Enpama E-Ticaret Hizmetleri, Enpama Sanal Sekreter Hizmetleri esnasında edinilen kişisel veriler; şirketimiz tarafından sunulmakta olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, tercihler ve özgünleştirmek, stratejilerimizi ve pazarlama politikamızı yönetirken; kanunda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Bilgilendirme Metni

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak,
müşterilerimizin Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine yüksek önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hizmetin tarafınıza ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya Şirketimizin nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini müşterilerimize sunabilmesi çerçevesinde toplanıp işlenebilmektedir.

Anayasa’dan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

2. Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini sunabilmek, kampanya ve diğer hizmetlerden haberdar etmek, hizmet güvenliği ve kalitesini korumak amacıyla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Edinilmesi

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Edinilen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek, beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek ve Şirketimizin iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulaması amaçlarını gerçekleştirmek kapsamında; Kanun’da belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturulması ve ticari faaliyetlerin talepler doğrultusunda yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’nda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’dan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 3. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’da kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.


8. İletişim Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 Şişli İSTANBUL
Telefon: 0(212) 988 1919
Fax: 0(850) 455 1357
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0(212) 807 0670
Ticaret Sicil No: 820638
Mersis No: 0335043096100015