nettenal.com | Üyelik Sözleşmesi

1) TARAFLAR

E-ticaret Hizmetleri ve perakende & toptan satış ve tedarik hizmetlerini başta nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanallarından sunmakta olan, Galata Deresi Cd. 25/6 (Gülbahar) Şişli İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde mukim Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bundan böyle "nettenal, satıcı ve/veya Enpama" olarak anılacaktır. nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanalları aracılığı ile Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'den alışveriş yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler de "Müşteri ve/veya Kullanıcı" olarak anılacaktır. Farklı alan ve zamanlarda, aynı kişilere bazen "Müşteri" bazen de "Kullanıcı" şeklinde, Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'ye de bazen "nettenal, Satıcı" bazen de "Enpama" şeklinde hitap edilebilir.

2) KONU

İşbu sözleşmenin konusu E-ticaret Hizmetleri ve perakende & toptan satış ve tedarik hizmetlerini başta nettenal.com internet sitesinden ve diğer satış kanallarından sunmakta olan, Galata Deresi Cd. 25/6 (Gülbahar) Şişli İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde mukim Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin ürün ve hizmetlerinden faydalanmak ve alışveriş yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin tabi olduğu koşulların belirlenmesidir.

3) TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Kullanıcı, nettenal.com internet sitesine üye olurken ya da Enpama'ya herhangi bir durumda, kendisine ait olduğunu beyan ettiği bilgilerin eksik, yanlış ya da yetersiz olmasından doğabilecek yükümlülüklerden, zararlardan kendisi sorumludur. Bu konuda Enpama'nın uğrayacağı zararlar da Müşteri'ye rücu ettirilir. Müşteri Enpama'nın işbu konuda anlatılan gerekçeler nedeniyle uğrayacağı zararları derhal ve tamamıyla, aynen tazmin edeceğini, Enpama'nın zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2) Kullanıcı, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kesinlikle kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı'yı bağlayacaktır.

3.3) Kullanıcı, nettenal'ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4) nettenal.com içeriğinde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin nettenal ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. nettenal'ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5) nettenal, Kullanıcı'ya ait olan, sitede yer alan verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.nettenal.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden nettenal'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.6) Kullanıcı, diğer Kullanıcı'lara ait olan ve ulaşılmaması gereken bilgilere, donelere izinsiz olarak ulaşmamayı, diğer Kullanıcı'lara veya üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere herhangi bir zarar vermeyeceğini baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. nettenal ile ilişkili alışveriş işlemlerinde, platformlarda ya da süreçlerde Kullanıcı tarafından işlenecek bu tarz hukuk dışı eylemler ya da sebep olunacak zararlar gerekçesi ile nettenal, zarara sebep olan Kullanıcı'ya karşı her türlü tazminat hakkını kullanacaktır; Kullanıcı işbu durumu bilir, eksiksiz kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.7) nettenal, bir Kullanıcı'nın üyeliğini 'herhangi bir ücretli üyelik olsa dahi' gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir, verilerini silebilir; Kullanıcı, nettenal'a ait olan bu hakkın bilincinde olduğunu kabul ve beyan eder, itiraz etmeyeceğini taahhüt eder.

3.8) nettenal tarafından, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları giderilmesi, güvenlik ve hukuki gerekçeler nedeni ile Kullanıcı'nın verileri kaydedilebilir; Kullanıcı bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.9) nettenal'a kayıt olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında nettenal (Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, nettenal'a kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Enpama iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Enpama iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Enpama iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Enpama müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.10) nettenal, gerekli hallerde hiçbir gerekçe belirtmeksizin sitenin tasarımını, içeriğini, işleyişini, türünü değiştirebilir; geçici olarak ya da kalıcı olarak yayını sonlandırabilir.

3.11) nettenal, kullanım koşulları, gizlilik politikası, sözleşmeler, kurallar hakkında bildirim yapmaksızın değişiklik yapabilir; bazı kuralları, maddeleri tümüyle ya da kısmen iptal edebilir.

3.12) Kullanıcılar, nettenal'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.13) nettenal, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu durumu nettenal'a çağrı merkezi üzerinden ya da sitenin ilgili bölümlerinden bildirebileceklerdir.

4) FESİH

İşbu sözleşme Kullanıcı'nın üyeliğini iptal etmesi veya nettenal tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. nettenal Kullanıcı'nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı'nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Saygılarımızla.
nettenal | www.nettenal.com

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 Şişli İSTANBUL
Telefon: 0(212) 988 1919
Fax: 0(850) 455 1357
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0(212) 807 0670
Ticaret Sicil No: 820638
Mersis No: 0335043096100015

Galata Deresi Cd. 25/6
(
Gülbahar) Şişli İSTANBUL

0(212) 807 0670
0(212) 988 1919

nettenal.com
enpama.com