nettenal.com | Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI: Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Galata Deresi Cd. 25/6 (GülbaharŞişli İSTANBUL
Telefon: 0(212) 988 1919
E-Mail: iletisim@nettenal.com

Alıcı:
Adresi:

/

Telefon:
E-Mail:
IP Adresi: 35.172.216.157
AçıklamaAdetKDV Dahil FiyatıAra Toplam
Kargo 1 8,90 TL 8,90 TL
Ödeme Şekli:Henüz belirtilmedi
TOPLAM (KDV DAHİL)8,90 TL
 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Üyelik Koşulları'nda tarif edilen "Kullanıcı"nın "nettenal"a ait nettenal.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Kullanıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. nettenal.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

nettenal tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme Kullanıcı tarafından ...../...../.......... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası Kullanıcı'nın mail adresine e-mail olarak gönderilecektir.

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, Kullanıcı'nın teslimini talep etmiş olduğu sistemde/siparişte belirtilen adresinde, kendisine, talep ettiği kişiye ya da gönderileri hukuken teslim alma hakkı olan kişi veya kişilere tesim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masraflarının kime ait olduğu sistem tarafından, alışveriş işlemi esnasında tebliğ edilmektedir. Siparişin yeri, zamanı ve kapsamına göre bu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin nettenal hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. nettenal, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (On) iş günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, nettenal mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - KULLANICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Kullanıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden, teslimat yapan gerçek ya da tüzel kişiden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Kullanıcı'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Kullanıcı'ya ait kredi kartının Kullanıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelininettenal'a ödememesi halinde, Kullanıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde nettenal'a göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Kullanıcı'ya aittir.

MADDE 7 - nettenal'IN BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

nettenal, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Kullanıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden nettenal sorumlu tutulamaz. nettenal, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle nettenal, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Kullanıcı'ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. nettenal mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını far ediyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Kullanıcı'ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için nettenal'a gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri nettenal tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli nettenal.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

MADDE 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Kullanıcı'ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Kullanıcı'ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 - ÖDEME PLANI:

Kullanıcı'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Kullanıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Kullanıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Kullanıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI:

Kullanıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde nettenal'ın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve nettenal.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Kullanıcı'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli Kullanıcı'ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Kullanıcı'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli nettenal tarafından karşılanır.

MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. 

MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Kullanıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Kullanıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Kullanıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Kullanıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı nettenal'ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Saygılarımızla.
nettenal | www.nettenal.com
Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Galata Deresi Cd. 25/6
(GülbaharŞişli İSTANBUL

0(212) 988 1919
nettenal.com
enpama.com